Att söka jobb hos oss

Att söka jobb hos oss

Du söker en utlyst tjänst hos oss genom att registrera din ansökan i verktyget Offentliga jobb. Vi går igenom ansökningshandlingar och väljer ut de personer som vi vill träffa för en intervju. När tjänsten är tillsatt hör vi av oss till alla som sökt den aktuella tjänsten.

Ansökan

När du har hittat en intressant tjänst skickar du in din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Du ska bifoga ett personligt CV och ett personligt brev.

Var noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för urvalshanteringen. Din ansökningar sparas under din egen sida på Offentliga jobb.

Offentlighetsprincipen och arbetsansökningar

Din ansökan behandlas som en inkommen handling och det innebär att den också kan lämnas ut som en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Här kan du läsa mer om hur vi tar ansvar för personuppgifter

Urval och intervju

Vi bedömer ansökningar som kommer in utifrån tjänstens kravprofil. Den beskriver krav på utbildning, kunskaper, erfarenheter och förmågor som vi anser är relevanta för att bli anställd.

Om du hör till dem som bäst uppfyller kraven kallas du till en intervju där du får träffa en HR-handläggare och den rekryterande chefen.

Vi kan komma att göra kompletterande djupintervjuer eller tester under en rekrytering.

Återkoppling till alla sökande

När vi har tillsatt den lediga tjänsten ger vi återkoppling till alla som sökt den aktuella tjänsten. Om du har varit på intervju får du en personlig återkoppling, annars får du ett e-postmeddelande med besked om att tjänsten är tillsatt.

Att överklaga

Om du vill klaga på ett anställningsbeslut kan du överklaga beslutet. En överklagan ska vara skriftlig och den ska inkomma inom tre veckor från det att IAF har meddelat anställningsbeslutet. Ditt klagomål måste då innehålla följande:

  • ditt namn, adress och personnummer
  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer för aktuell anställning
  • varför du anser att beslutet är felaktigt.

IAF skickar ditt överklagande till Statens överklagandenämnd som har uppgiften att pröva dessa ärenden.